Grep Log

Grep Log

cat /log/red.log  | grep -e “May\s23\s02” -A 60

Please follow and like us:
error

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir