Etiket: #httpserişimportu

Firewall HTTPS Erişim Portumu nasıl öğrenebilirim?

Aşağıdaki komut advance Shell üzerinde çalıştırıldığında Sophos FW üzerindeki admin port bilgisini veriyor. “psql -U nobody -d corporate -c ‘select * from tblclientservices;’ | grep https” Please follow and like us: